ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.

Στοιχεία της εταιρείας

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΕΔΕΩΝΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.

ΑΦΜ: 998384257

ΑΡ. ΜΑΕ: 68818/01AT/B/09/377

ΑΡ. ΕΒΕΑ: 267436

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 9094401000

 

 

Ισολογισμός 2012 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2013 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2014 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2015 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2016 Αρχείο pdf